تناقضات احمد بصری در باب ختم نبوت

2,601

تناقضات احمد بصری در باب ختم نبوت قسمت سوم احمد بصری یا همان بهاییت جدید با افسانه استمرار نبوت احمدبصری دیوانه است!

Khadigeh’Fakhari

Khadigeh’Fakhari

1 هفته پیش
نماز و روزه هايي كه از كودكي درست به جا نياورديم؟!بسيار شنيدني و آموزنده"