35 اثبات برای زمین تخت - مقدمه ای بر زمین تخت

3,363

این ویدیو توسط تولید شده است https://www.youtube.com/channel/UCGUpGbKFBFEvcEu4lmUqCbQ

۱ سال پیش
ResearchFlatEarth
ResearchFlatEarth 22 دنبال کننده