مبحث سخنرانی دکتر احمد روستا (3)

201
201 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

موضوع سخنرانی : انقلاب انتخاب و بازاریابی معکوس (بازاریابی بر مبنای توجه و جذب)