آموزش شروع بازی شطرنچ-دفاع پولریو-قسمت 2

182

قسمت دوم از معرفی و آموزش شروع بازی دفاع پولریو از شاخه دواسب برای سیاه که با مثال ها و بازیهای نمونه ای بسیار زیبا و در سطح بالا و ایده های جدید تحلیل و بررسی شده است

Herochess 40 دنبال کننده
pixel