سخنرانی دکتر علی شاه حسینی در مورد ایده های کسب و کار

375

نشست خردادماه 97 باشگاه مدیران ایران با اشتراک ایده هایی برای فضای کسب و کار سخنران : دکتر علی شاه حسینی دکترای تخصصی مدیریت و برنامه ریزی - مشاور کسب و کار و سخنران بین المللی Modiriran.ir/club 021-44841991 تلگرام : modiriran@