تصمیم سازان اقتصادی دولت

287
روزنامه صبح نو 226 دنبال‌ کننده

هر چند اقتصاددانان پشت پرده دولت فعلی دارای سوابق و پیشنه اجرایی قوی هستند، اما برایند تصمیماتی که گرفته شده به مذاق مردم خوش نیامده است. اما این سیاستگذاران پشت پرده چه کسانی هستند؟

pixel