شور - سید جواد ذاکر - اگه ديوونه نديده ای به ما ميگن ديوونه

2,200
اگه ديوونه نديده اي به ما ميگن ديوونه اگه ديوونه شنيده اي به ما ميگن ديوونه به ما میگن دیوونه منم يه روز عاقل بودم، عشق تو مجنونم كرد منم يه روز عاقل بودم، عشق تو مجنونم كرد ز شهر عقل و عاقلا يه باره بيرونم كرد یه باره بيرونم كرد عقل از سر من پريده و ديوونگي جا گرفته عقل از سر من پريده و ديوونگي جا گرفته حرف اگه داري با خدا بزن عقلمو خدا گرفته
DIGIKOT 29.6 هزار دنبال کننده
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel