فریدالله ادیب آیین - مجموعه راه لاجورد

110
فریدالله ادیب آیین بر اساس این خبر، این مجموعه شامل ۱۳۰ تابلوی نقاشی ارزشمند از آثار زنده‌یاد استاد نصرالله سروری، هنرمند نقاش افغانستانی است که متعلق به آقای دکتر فرید‌الله ادیب آیین است و به شماره ۹۸۲۵۰۰/۸۸۰۶ مورخ ۲۸ جوزای ۱۳۹۸ ثبت شده است. بر اساس این مجوز، این مجموعه می‌تواند به صورت رسمی نسبت به برگزاری نمایشگاه یا ایجاد موزه خصوصی فعالیت کند.
pixel