نظر رهبر معظم انقلاب در مورد بیت المقدس و فلسطین

408

سیاست شیطانی و خبیث «معامله ی قرن» هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد. ۹۷/۴/۲۵