ربات توانبخشی هوشمند مخصوص کودکان معلول

98
کمپانی Trexo Robotics این ربات را مخصوص کودکانی که از بیماری‌های ژنتیکی یا معلولیت رنج می‌برند، طراحی کرده است.
pixel