بازیگران رو به روی هم -5 | داکوتا جانسون و آرمی همر

9,402

زیرنویس اختصاصی از آرت تاکس: در استودیوی ورایتی داکوتا جانسون و آرمی همر روبه‌روی یک‌دیگر نشستند و به مرور فیلم‌های امسالشان پرداختند

آرت تاکس
آرت تاکس 1.9 هزار دنبال کننده