آشنایی با موتور استرلینگ

763
این سری از ویدئوهای آموزشی، در مورد آشنایی با مفاهیم فیزیک است که سعی شده است در ویدئوهای کوتاه زیر 5 دقیقه ای آشنایی نسبی در آن زمینه ایجاد کنند. در این ویدئو با "موتور استرلینگ" آشنا می شوید. ویدئوهای آموزشی، مطالب مشاوره ای، آزمون های آنلاین رایگان و کلاس های آفلاین بیشتر را در سایت آموزشگاه علمی ذهن زیبا مشاهده نمایید.
pixel