ببینید| حماسه‌ی شهید نادر مهدوی در خلیج فارس

821
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 46.3 هزار دنبال‌ کننده
♨️ آمریکایی‌ها تصویری از خود به جهان القا کرده بودند که فقط کافی بود با زبان تهدید به کشوری بگویند: «ناوهای جنگی‌مان را به سمت شما حرکت دهیم.» همین تَشر کافی بود تا آن کشور، مقابل آمریکا وادار به تسلیم شود. ✅ شهید نادر مهدوی و دلاوران همراهش، این تصویر و هیمنه را درهم شکستند..
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 46.3 هزار دنبال کننده
pixel