حمله قاچاقچی چوب با اره برقی به یک مامور در زنجان

3,029
یک قاچاقچی حین قطع کردن درخت با اره برقی به یکی از مامور سازمان حفاظت محیط زیست حمله کرد.
pixel