لی لی گلستان از نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند» می گوید

299

لی لی گلستان از نمایشگاه «صد اثر، صد هنرمند» می گوید لی لی گلستان در گفتگو با همشهری: در بیست و ششمین سال برگزاری نمایشگاه «صد اثر،صد هنرمند» هنرمندان اصفهانی با بیشترین تعداد آثار و بیشترین میزان فروش ركورددار هستند. لیلی گلستان، قدیمی ترین گالری دار تهران از نمایشگاه اخیر «صد اثر، صد هنرمند» می گوید: مردم دوست دارند در خانه شان اثر تجسمی داشته باشند. ویدیو: مسعود میر