سرود و مدح امام علی (ع) در روز آغاز امامت امام زمان (عج)

426
کلیپ مولودی امام علی با عنوان علی با هیبتش به راه افتاده که در روز آغاز امامت حضرت علی توسط برادر محمد حسن شایق خوانده شد
pixel