اجرای صحیح حرکت ددلیفت دمبل پا صاف

1,684

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/stiff-legged-dumbbell-deadlift

فیتنس پرو
فیتنس پرو 365 دنبال کننده