بلیچینگ دندان (سفید کردن دندان)

717

بلیچینگ یا سفید کردن دندان، با دو روش کلینیکال و درمان خانگی قابل انجام است. معمولا نخست در کلینیک کار سفید کردن انجام می‌شود و سپس در خانه، #بلیچینگ ادامه پیدا می‌کند تا رنگ دندان‌ها تثبیت شود. انجام بلیچینگ در خانه ممکن است بیش از یک ماه نیز ادامه داشته باشد تا به نتیجه مطلوب برسید. #مواد_بلیچینگ که ترکیباتی از پراکسید هیدروژن هستند، باعث سفید شدن دندان‌ها می‌شوند. مواد بلیچینگ به داخل ساختار کریستالی مینا نفوذ می‌کنند تا رنگ دانه‌های رسوب کرده را اکسید نمایند

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel