مشاجره خداداد عزیزی و فیروز کریمی بر روی آنتن زنده

99

خداداد عزیزی و فیروز کریمی دو مربی و داور برنامه ستاره ساز، در حاشیه یکی از برنامه‌ها با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 30.6 هزار دنبال کننده