علامه کورانی: طبق حدیث شیعه و سنّی، اولین یاران امام مهدی، ایرانیان هستند.

145

علامه کورانی محقّق و پژوهشگر تاریخ اسلام و اندیشه های مذاهب اسلامی و نویسنده کتاب عصر ظهور: طبق حدیث شیعه و سنّی، اولین یاران امام مهدی، ایرانیان هستند. یکی از علمای تونس گفت: پیامبر، ایرانیان را برای فرماندهی امت اسلام، نامزد کرده است.