دکلمه ی اشعار منوچهر آتشی با صدای مهرداد اسکویی

646

مهرداد اسکویی / عکاس و مستند ساز نه رفته ای نه پیام آمدنی داده ای خانه در تصرف بوی توست تو نیستی و خانه در تصرف بوی توست.. منوچهر آتشی

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel