جشن دستان مهربان در هفت باغ مهربانی زنجان

420

به مناسبت دهه کرامت با همکاری هفت باغ مهربانی(مرکز نگهداری سالمندان ) و شهرداری زنجان جشن بزرگی با حضور مردم برپا شد