دعایی از ملاعارف آشنا

98

دعایی زیبا به زبان کوردی از عالم ربّانی مرحوم ماموستا ملاعارف آشنا(سیاناوی) که در نوروز سال 1385 بیان فرموده اند. ایشان حدود چهل سال به دستور مرشد خود (حضرت شیخ محمّدعثمان سراج الدّین ثانی «قُدِّسَ سِرُّهُ») در اورامان تخت؛ روستای کمالا ساکن بودند و به تدریس قرآن و تبلیغ شریعت می پرداخت تا اینکه در سردترین روزهای زندگی (1394/10/6) برای همیشه به سوی معشوق حقیقی سفر کرد و به یاران و گذشتگان پیوست.

راه بهشت
راه بهشت 17 دنبال کننده