پروژه عملی شبکه عصبی

149

در این آموزش به کمک یادگیری ماشین و از یک شبکه عصبی روی یک داده آموزشی استفاده کردیم. در این ویدیو تلاش کردیم به صورت خلاصه و کاربردی مروری بر مفاهیم اصلی شبکه عصبی از تعریف مدل تا تست مدل داشته باشیم

Dzone_ir
Dzone_ir 2 دنبال کننده