اینترنت و تکنولوژی برای کاهش معضل کمبود جای پارک و پارکینگ

83
درسته که معضل کمبود جای پارک و پارکینگ به دست توانمند مردم و مسئولین عزیز درست شده! ولی به نظر شما، آیا نمی توان از اینترنت و تکنولوژی برای #استفاده_بهینه از همین فضای پارک موجود کمک گرفت؟ الوپارک، رزرو آنلاین جای پارک و پارکینگ
الوپارک 4 دنبال کننده
pixel