شتاب 0 تا 100 سورن

1,261

تو 13 ثانیه با 282 کیلو وزن اضافه جاده کفی.خدایی خوب زدیم با این وزن.کم ترم میشد چون دنده 1 مکث کرد داداشم

۵ سال پیش
# 100
علی شیطونه
علی شیطونه 23 دنبال کننده
آرسام

آرسام

5 سال پیش
سرویس های دوره ای ماشینو به موقع انجام بده
علی شیطونه
علی شیطونه اخه همیشه ماشین دستم نیست بابامم به موقع روغنو فیلتر هواشو این جور چیزا رو به موقع عوض میکنه.بابام تا دور موتور میاد رو 30 دنده میده ههههه ماشین موتورش سالمه سالمه بدنشم انقدر شوستم اون ضربه گیرای روی درش رنگش رفته هههههه
آرسام

آرسام

5 سال پیش
تائید کن جوابو دیگه
علی شیطونه
علی شیطونه چشم داداش.جواب چیرو؟؟
آرسام

آرسام

5 سال پیش
علی اقا شتاب ماشینت نسبتا خوبه فقط مدام رسیدگی کن که به مرور زمان افت نکنه
علی شیطونه
علی شیطونه داداش ماشین بابا مه.مثلا چی کار کنم؟