پرواز تندم (دونفره) در سایت ترسه

873

پرواز پسر گلم شایان به همراه استاد عزیزم آقای ابراهیمی --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور 09305521771