آموزش تکنیکهای پخت نان سبوس دار به روش سنتی

1,130
اینجا مقر باشگاه هواداران نان کامل وتولید نانهای فراسودمند در کشور است .اینجا کانون آموزشهای مهارتهای نانوائی است .اینجا کانون تولید نانهای فراسودمند است .اینجا مرکز آموزشی - پژوهشی نان خواجه اصفهان وکانون اصلاحات در نانهای سنتی است .برای اصلاح معایب نانهای سنتی نیاز نیست از خارج دستگاه وارد کنیم یا تنورهای معیوب و گران قیمت استاندارد به نانوا تحمیل کنیم ! بایک تغییر ساده وارزان قیمت بیماری نان سنتی برطرف می شود
pixel