مسابقات سگ (پلان فرمانپذیری )

677
مسابقات تربیت سگها در پلان فرمانپذیری با حضور چهار داور برای امتیاز دهی و انتخاب برترین ها در مرکز sdv نماینده فدراسیون جهانی سگ الیانز alianz تمامی امور و خدمات مربوط به سگ در سایت رسمی sdv www.sdvdog.com www.sdv-c.ir تلفن دفتر فدراسیون و sdv 026_34809617 026_34809914
pixel