کشنده جدید اسکانیا R450

34,300
شوفر 87 دنبال کننده
pixel