آموزش نرم افزار resrad مدلسازی تشعشعات رادیواکتیو قسمت اول (دکتر مصطفی کلهر)

14
نرم افزار resrad به بررسی اثرات تشعشعات رادیونوکلوئیدهای مختلف بر روی انسان میپردازد. راههای مختلف انتقال مواد رادیواکتیو به بدن انسان اعم از تشعشع مستقیم خارجی، از راه خوراکی، از راه تنفس و غیره توسط مدل resrad شبیه سازی میشوند. نرم افزار resrad توسط وزارت انرژی آمریکا و کمیسیون ساماندهی هسته ای آمریکا طراحی و ارائه شده است. مدل resrad قادر به مدلسازی تمامی رادیونوکلوئیدها همراه با ضرایب تبدیل دز و ضرایب ریسک سرطانی آنها می باشد. پکیج های آموزشی مهندسی و محیط زیست در زمینه آلودگی هوا، مدلسازی چرخه حیات، مدلسازی تشعشعات رادیواکتیو، مدلسازی پخش و پراکنش مواد رادیواکتیو، مدلسازی رشد محصول و گیاه، مدلسازی آلودگی آب، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، مدلسازی لندفیل، مدلسازی پسماند، مدلهای تحت لینوکس، مدلهای هواشناسی، کار با ماهواره های nasa و سنجش از راه دور، مدلسازی فلرها، مدلسازی انفجار و حوادث و hse، مدلسازی مونته کارلو و ابرمکعب لاتین، آموزش احتمال و آمار و غیره آموزش simapro، آموزش resrad، آموزش aermod، آموزش aquacrop، آموزش crystal ball، آموزش hysplit، آموزش cormix، آموزش adms، آموزش wrf، آموزش warm، آموزش unmix، آموزش pmf، آموزش speciate، آموزش sound plan، آموزش tnm، آموزش verdi، آموزش modis، آموزش help، آموزش tanks، آموزش ive، آموزش advisor، آموزش phast، آموزش flaresim، آموزش airq، آموزش benmap، آموزش aloha، آموزش phast، آموزش surfer، آموزش مونته کارلو، آموزش ابرمکعب لاتین، آموزش emf cost، آموزش کار با سیاهه های انتشار، آموزش hem، آموزش calpuff، آموزش cmaq، آموزش iaqx و غیره دکتر مصطفی کلهر شرکت هوای پاک اندیشان 09126826597 http://www.aermod.ir جهت مشاوره و راهنمایی رایگان تماس حاصل فرمایید
dr kalhor 114 دنبال کننده
pixel