نمونه كار و دوختهاى هنر جویان مانتودوز نوروزی

2,851

نمونه كار و دوختهاى هنر جویان مانتودوز نوروزی در اموزشگاه طراحى و دوخت كلبه هنر به مدیریت خانم شفیعیان با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه دهنده ۲۲ مدرک بین المللی در مورد آموزشگاه و دوره های آموزشی