کرونا تعلیق یا تطویل

167
حقوق احداث 15 دنبال‌ کننده
167 بازدید
اشتراک گذاری
موسسه حقوق احداث تقدیم می کند: ارائه توضیحات توسط مهندی حمید حسین زاده، مدیر دپارتمان دعاوی موسسه حقوق احداث، پیرامون: 1- تحلیل و بررسی فورس ماژور و هاردشیپ 2- وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار 3- دسته بندی حقوق اثر کرونا بر مدیریت و اجرای قراردادها 4- دسته بندی آثار مالی و زمانی وضعیت های سه گانه این لایو در ساعت 10 صبح دوشنبه مورّخ 15 اردیبهشت ماه در ضفحه اینستاگرام موسسه حقوق احداث به آدرس instagram.com/clc1int برگزار شد.
حقوق احداث 15 دنبال کننده
pixel