چکیده ای از برنامه های جشنواره بین المللی قصه گویی

784
بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی از ۲۶ تا ۲۹ آذر 1397، در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
pixel