نماز خوندن زیر آب?

270

نفسی داشته ها!!!!!لایک کن

دانیال ( my days are not sunny )

دانیال ( my days are not sunny )

4 سال پیش
میگن جعفر طیار وقتی نماز میخونده یه مقدار از زمین فاصله داشته یعنی رو هوا میخونده..منم بلدم عین اون بخونم منتها تو اب.خخخخخخ..فکر کن یه کم سریع بلند بشی میای سطح اب..خیلی ضایس وسط نماز اوج بگیری.خخخخخخخخ
دانیال ( my days are not sunny )

دانیال ( my days are not sunny )

4 سال پیش
نخونی با این نماز خوندنت.خخخخخخخخ..اصلا سکون رو در نماز رعایت نمیکنه....زرتی سرشو میزاره و بر میداره من تو این فاصله یه سبحان الله هم نمیتونم بگم.خخخخخ..