ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

پاسخ مهندس سید محمد غرضی در خصوص تعارض منافع در نظام مهندسی ساختمان

285
وعده دیدار هشتمین انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی -یکشنبه هشتم مهرماه1397 |نمایشگاه بین المللی مشهد ائتلاف بزرگ اعضای تشکلهای صنفی مدنی جامعه مهندسین |شاخص |
Shakhes_1 0 دنبال کننده
pixel