مراتب یقین (بخش سوم) حجت الاسلام برنا

341

مراتب یقین (بخش سوم)(مراتب تجلی حق و ظهور و درخشش نور توحید-حجاب های بین انسان و خداوند متعال-راه های صیقلی کردن قلب و افزایش معرفت انسان به خداوند متعال و امام زمان(عج)-فراست و تیزبینی مومن به خاطر دید خدایی-عمل کم با یقین بهترازعمل زیاد بدون یقین است) برای دریافت صوت به پایگاه ندای حسینی مراجعه کنید. www.hajborna.ir