جلسه 2 پروپوزال نویسی: آموزش نحوه نگارش بیان مسئله تحقیق

203

در این جلسه از بسته آموزشی پروپوزال نویسی نحوه نگارش بیان مسئله تحقیق آموزش داده شده است. لینک مشاهده نسخه کامل ویدئو در: http://rayanthesis.ir/content?i=1564901821