استفاده از تیکه کلام واس ماس از عادل فردوسی پور

1,737

تکیه کلام یک جور کاتالیزور زبانی است که در یک ارتباط به گوینده کمک می کند سریع تر و گاهی شیرین تر منظورش را با توجه به ذخیره ذهنی مخاطب بیان کند. گاهی تکیه کلام مختص یک صنف، شهر، محله خاص یا جامعه کوچکی مثل بچه های یک رشته و یک کلاس است. http://tv.parsonline.com/sport/728/