آموزش کامل یک انتخاب رشته ی اصولی(دکتر علیرضا افشار)

807
سری ویدیوهای آموزش مرحله به مرحله و صفر تا صد فرآیند انتخاب رشته ی اصولی قوانین و تکنیک ها چیدمان صحیح و الگوریتم انتخاب رشته قسمت(2) از (10) قسمت لطفا تمامی 7 قسمت را برای یک انتخاب رشته ی حرفه ای مشاهده کنید.
pixel