کارگاه تبیین کتاب(طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن) جلسه 3

864

این کارگاه آموزشی جهت تبیین مطالب مطرح شده در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی درقرآن و تشویق مخاطبین به مطالعه این کتاب توسط دفترمطالعات فرهنگی تمهید طرح ریزی گردیده و با حضور حجت الاسلام عبداللهی در خردادماه 1397 در شیراز برگزار گردید. tamhid.ir