کاشت موی طبیعی

1,168

روشهای برداشت از محل دهنده مو ممکن است متفاوت باشد ولی روش کاشت مو در تمام حالات یکی است که در فیلم نمایش داده میشود

drhoushidari
drhoushidari 37 دنبال کننده