ربات سفره ماهی سایبورگ

508

ک سفره ماهی سایبورگِ ساخته شده از سلول های قلب موش که با استفاده از نور شنا می کند را تماشا کنید!!

گروه دانشجو کیت
گروه دانشجو کیت 1.9 هزار دنبال کننده