ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

سخنرانی متیو اونجلیستا استاد دانشگاه کرنل آمریکا در مورد حقوق بشر آمریکایی

45
45 بازدید
اشتراک گذاری
پروفسور متیو اونجلیستا استاد دانشگاه کرنل آمریکا در وبینار مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها با عنوان «اشغال و حقوق بشر آمریکایی در عراق» سخنرانی کرد.
pixel