فیلم کمیاب ابراهیم نبی بر اساس کتاب مقدس

198

https://www.naserkral.com/files/detai فیلم فوق العاده کمیاب ابراهیم نبی که سرشار از نکات آموزنده و مباحث توحیدی و الهی است. فیلم از زندگی جوانی ابراهیم شروع میشود و با دریافت الهام خداوند از خانواده اش جدا میشود و به سمت جنوب در حالی که همه چیز نامفهوم است به همراه قبیله خود حرکت میکند و در طی این مسیر آموزنهایی را پشت سر میگذارد که هر کدام برای هر انسانی غیرممکن است ولی ابراهیم ...

NaserKral 6 دنبال کننده
pixel