مستند نگاهی به عاشورائیان لبنان| قسمت اول

338

قسمت اول: 25/33 دقیقه تهیه کننده و کارگردان:شاهرخ کیوان نیا به سفارش: دفتر ادبیات بیداری حوزه هنری محصول: سازمان توسعه سینمایی سوره سال تولید: 1392

pixel