روز ملی سینما در عمارت هنرمند

701
آیین رونمایی از آثار منتخب فراخوان حمایت از تولید فیلم و نمایشگاه عکس سینمایی اکبر اصفهانی به مناسبت روز ملی سینما
pixel