دکتر اردلان در نظام مهندسی خراسان

445

سخنرانی آقای دکتر آزموده اردلان، ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور در همایش نقشه برداری در صنعت ساختمان - توسط نظام مهندسی استان خراسان رضوی در اول اسفند ماه 1392