لاگ نویسی در سئو

13
لاگ نویسی در سئو یعنی به صورت منظم و به ترتیب شده همه کارهای که در طول پروژه صورت گرفته را انجام میدهیم#سئو درواقعه یک مرحله سلسله مراتبی است که توسط کارشناس سئو محمد فرهانی، استراتژی کلی چیده میشود. این را نیز بدانید که مهمترین بخش لاگ نویسی وقتی است که در #سئو مشکلی ماننده افت رتبه سایت و یا افزایش یهویی سایت پیش می‌آید که میتوانیم بر اساس این لاگ های که قبلا نوشتته ایم متوجه شویم. ما نیز در #سئوکده از این متد استفاده میکنیم شتا چطوری؟
pixel