تحلیل دلار . 2 مرداد 1398

123
تحلیل دلار. 2 مرداد 1398.آکادمی بورس درفک . توجه : این تحلیل ها صرفا جنبه آموزشی داشته و مسئولیت هرگونه خرید و فروش به عهده مخاطب می باشد
pixel